Vågen är flyttbar. Sitter monterad på lyftande arbetsredskap eller montera i fordons lyftande eller lastbärande konstruktion. Denna typ av vågsystemär ofta en viktig del i att effektivisera arbetsprocesser. Truckvågar, pallvagnsvågar, pallyftarvågar, säckvågar